Muitinės tarpininkavimas

UAB „Arnika“ teikia muitinės tarpininko paslaugas:

  • Muitinės tarpininkai klientams padeda užpildyti bendruosius administracinius dokumentus (BAD) importo, eksporto bei tranzito procedūroms.
  • Pildome ir įforminame kitus pervežimui reikalingus tarptautinius krovinių gabenimo dokumentus – CMR važtaraščius, TIR Carnet ir elektronines TIR Carnet deklaracijas.
  • Klientui pageidaujant, pagal Muitinės tarpininko paslaugų sutartį – atstovaujame klientą muitinėje, atliekame įvairias muitinės procedūras, teikiame prašymus, imame prekių pavyzdžius (mėginius), ruošiame ir gauname prekių kilmės sertifikatus.
  • Suteikiame garantijas importo ir tranzito procedūroms.
  • Teikiame konsultacijas muitinės procedūrų ir muitinės sankcionuotų veiksmų klausimais.
  • Kartu su kiekvienu klientu, atsižvelgdami į pageidavimus, muitinės tarpininkai nustato jo poreikius ir teikia rekomendacijas dėl tikslinių muitinės procedūrų pasirinkimo.
  • Teikiame muitinės sandėlio apskaitos vedimo paslaugą trečiosioms šalims.
  • UAB“Arnika“ turi leidimą naudotis įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statusu.
  • UAB“Arnika“ – įgaliotas ekonominės veiklos vykdytojas.